Kontakt Valgbestyrelsen

Valgbestyrelsen har ansvaret for gennemførelse af valg til folketinget, EU-afstemning og folkeafstemninger. Bestyrelsen består af fem medlemmer, hvoraf borgmesteren er født medlem.

Valgbestyrelsen sekretariatsbetjenes af byrådssekretariatet.

Valgbestyrelsen i Randers Kommune: