Velkommen til Medborgerskabsrådet i Randers

Medborgerskabsrådet er nedsat af Randers Byråd og er med til at præge udviklingen i lokalsamfundet. Medlemmerne af rådet blev valgt på byrådsmødet den 22. juni 2015.

Tegning: Jens Nex

Vi er en gruppe meget forskellige borgere, der brænder for at gøre det bedre at leve i Randers Kommune - derfor er vi med til at udvikle samarbejdet og dialogen mellem kommunen og borgerne. Vi arbejder aktivt med, at borgerne kommer tættere på kommunen, så kommunen bliver bedre til at spørge og lytte til, hvad borgerne ønsker og mener. Derved arbejder vi sammen om at forbedre det samfund, vi lever i.

Følg medborgerskabsrådet på Facebook.

Samtidig vil vi fremhæve de mange gode eksempler på aktive medborgere, der gør en ekstra indsats for andre. Det kan være ved at sørge for at nye tilflyttere føler sig velkomne, ved at identificere de ensomme og starte en samtale, ved at være besøgsven eller blot ved at samle skrald så vores kommune bliver bedre at leve i. Eller noget helt andet.

Læs rådets vedtægter.

Medborgerskabsrådet behandler ikke personsager og skal heller ikke betragtes som et mini-byråd. Rådet tilstræber en åben arbejdsform, og byder gerne flere borgere ind til at deltage. Så har du forslag til aktiviteter, der fremmer medborgerskab og sammenhængskraft, og ideer til nye måder at gøre tingene på, hører vi gerne fra dig. Skriv til medborgerskab@randers.dk.

Tænk på hvad du gerne vil andre skal gøre for dig.... og gør det for andre.

Du kan læse mere om Medborgerskabsrådet i denne folder.