Kontakt Kredsrådet

Kredsrådet er sammensat af politidirektøren, der er formand, og borgmestrene for de syv kommuner, der indgår i Østjyllands politikreds.

Kredsrådet sekretariatsbetjenes af:

Ulla Marcus - juridisk konsulent
Telefon: 8915 1006
E-mail: ulla.marcus@randers.dk

Du kan læse mere om Kredsrådet her.