Kontakt Huslejenævnet

Huslejenævnet er en domstolslignende administrativ myndighed, der træffer afgørelser i tvister (uenigheder) mellem lejere og udlejere i private udlejningsejendomme.

Huslejenævnet 
Laksetorvet 1
8900 Randers C
Telefon: 8915 1771

Telefontid:
Mandag-torsdag:     
Fredag:


12:00-14:00
10:00-12:00

E-mail: huslejenaevnet@randers.dk

Du kan læse mere om Huslejenævnet her.