Kontakt Gudenåkomitéen

Gudenåkomitéen rådgiver alle kommunerne i oplandet til Gudenåen og Randers Fjord om natur- og miljøbeskyttelse og rekreativ anvendelse af Gudenåens vandsystem.

Gudenåkomitéen-sekretariatet

Majbritt Kjeldahl Lassen – Koordinator
Gudenåkomitéen, Viborg Kommune
Teknik og Miljø, Natur og Vand
Prinsens Allé 5
8800 Viborg
Telefon: 5144 4943
E-mail: makla@viborg.dk

Anni Nørskov Mørch - Projektleder
Gudenåkomitéen, Viborg Kommune
Teknik og Miljø, Natur og Vand
Prinsens Allé 5
8800 Viborg
Telefon: 2348 0532
E-mail: annmo@viborg.dk

Du kan læse mere om Gudenåkomitéen her.

Se også www.gudenaakomiteen.dk.