Kontakt Børn- og ungeudvalget

Børn- og ungeudvalget er nedsat af byrådet til at træffe afgørelse i sager om børn og unge, som beskrevet i Serviceloven, paragraf 74.

Børn- og ungeudvalget sekretariatsbetjenes af:

Ulla Gamtofte - Jurist
Sekretariat for Social og Arbejdsmarked
Laksetorvet
8900 Randers C
E-mail: ulla.gamtofte@randers.dk

Du kan læse mere om Børn- og ungeudvalget her.