Kontakt Bevaringsudvalget

Arkitekt Peter Nielsen varetager sekretariatsfunktionen for Bevaringsudvalget

Stadsarkitektens kontor
Laksetorvet
8900 Randers C

Henvendelse kan ske enten på:
Tlf.: 8915 1586
E-mail: peter.nielsen@randers.dk eller

Arkitekt Maria Issakainen
Tlf.: 8915 1568.

Du kan læse mere om Bevaringsudvalget her.