Råd og nævn

Havnebestyrelsen

Randers Havn er en kommunal selvstyrehavn og ledes af en bestyrelse, der nedsættes af byrådet.

Hegnssynet

Hegnssynet foretager hegnsynsforretninger for naboer, der ikke kan enes om, hvordan hegnene omkring deres ejendomme skal se ud.

Huslejenævn

Lejere og udlejere kan indgive sager ved Huslejenævnet, en domstolslignende administrativ myndighed, der fungerer selvstændigt i forhold til Randers Kommune.

Taxinævn

Taxinævnet holder til på Laksetorvet

Udsatterådet

Udsatterådet fungerer som talerør for socialt udsatte borgere i Randers Kommune.

Ældrerådet

Byråds- og direktionssekretariatet varetager sekretariatsfunktionen for Ældrerådet. Henvendelse kan ske direkte til: