Personfølsomme henvendelser

Har du fx spørgsmål til en konkret sag eller indeholder din henvendelse andre personfølsomme oplysninger (fx CPR-numre), kan vi kun besvare din henvendelse, hvis du sender den som Digital Post. Du kan sende Digital Post til os ved at klikke på nedenstående links 

Henvendelser til Sundhed og Ældre

Henvendelser til Kultur og Fritid

Ikke personfølsomme henvendelser 

Kultur:
fritidogkultur@randers.dk

Sundhed og Ældre:
sundhedogaeldre@randers.dk