Stab for Politik, Kommunikation og digital service