Løn og Personale

Løn og Personale administration er klar til at hjælpe og rådgive. Vi rådgiver på et kompetent og højt fagligt niveau inden for administration af løn og fravær. Vi sparrer og rådgiver under ansættelsesforløbet fra stillingsopslag til fratrædelse og tilbyder konsulentbistand, hvor der er behov for det. Vi afholder dialogmøder med fokus på synlighed og godt samarbejde

Løn og Personale administration er klar til at hjælpe og rådgive. Vi rådgiver på et kompetent og højt fagligt niveau inden for administration af løn og fravær. Vi sparrer og rådgiver under ansættelsesforløbet fra stillingsopslag til fratrædelse og tilbyder konsulentbistand, hvor der er behov for det. Vi afholder dialogmøder med fokus på synlighed og godt samarbejde

  • Vi tilbyder undervisning og ”hjælp til selvhjælp” i bl.a. brug af fagsystemerne.
  • Vi kvalitetssikrer indberetninger og færdiggør samtlige ansættelser i lønsystemet, samt understøtter at love og overenskomster følges i alle aspekter af ansættelsesforløbet.
  • Vi er ansvarlige for digitale løsninger som E-Feriekort og E-indkomst.
  • Vi udarbejder og vedligeholder diverse vejledninger samt CVR, Virk og Skat. Vi anmoder om dagpengerefusioner og anmelder fravær via virk.dk.
  • Vi laver opfølgning og statistik over indkomne samt mistede refusioner.

Løn og Personale administration kan kontaktes på 8915 9008