HR og Juristteamet

HR er katalysator for organisationsudvikling i Randers Kommune. Juristteamet levere saglig rådgivning på et højt fagligt niveau.

HR er katalysator for organisationsudvikling i Randers Kommune.

 • Vi skaber rammerne for, at de enkelte arbejdspladser i Randers Kommune har de bedste betingelser for at ansætte og introducere de rigtige og bedst kvalificerede medarbejdere.
 • Vi planlægger og faciliterer medarbejder- og lederudvikling for at fastholde de ansatte og udvikle organisationen. Det sker i samarbejde med den enkelte afdeling, på tværs af forvaltninger, andre kommuner og private virksomheder.
 • Vi rådgiver organisationen i et sikkert og sundt arbejdsmiljø gennem MED- og arbejdsmiljøorganisationen.
 • Vi underviser i den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse - også for andre kommuner. Vi evaluerer for at videreudvikle kvaliteten af vores ydelser samt skabe intern læring.
 • Vi tilbyder fx viden om evaluering i forbindelse med jobrotationsprojekter.
 • Vi servicerer MED-organisationen. Vi laver ledelsesinformation inden for personaleområdet fx sygefravær og vilkår for ansættelse.
 • Vi er ansvarlige for systemer, der understøtter effektivisering og digitalisering i organisationen som KompetenceBroen, MED-databasen, DefgoNet, E-rekruttering og KRL.

Jurist Team levere saglig rådgivning på et højt fagligt niveau.

 • Vi rådgiver ledere på alle niveauer vedrørende alle aspekter i et ansættelsesforhold - fra stillingsopslag til fratrædelse i forhold til lovgivning, overenskomster, aftaler og politiker.
 • Vi tilbyder undervisning af nye og erfarne ledere. Vi vejleder ansættelsesudvalg og hjælper med at finde den rette overenskomst og lønsammensætning.  
 • Vi vejleder om regler for bl.a. orlov, fravær og ferie.
 • Vi laver udkast til fx. senior- og fratrædelsesaftaler.
 • Vi yder sparring og sagsbehandling ved vanskelige personalesager.
 • Vi deltager som konsulenter ved forhandlinger med de faglige organisationer.
 • Vi medvirker løbende ved revidering af kommunens personalepolitikker.
 • Vi holder direktionen orienteret om arbejds- og ansættelsesretlige forhold, samt besvarer ansættelsesmæssige spørgsmål fra Byrådet.