Kommunaldirektøren

Kommunaldirektøren og opgaveportefølje

Erik Mouritsen
Konstitueret kommunaldirektør
8915 1005 eller 5156 2301
erik.mouritsen@randers.dk

Kommunaldirektøren har bl.a. følgende opgaveportefølje:

  • Leder af direktionen
  • Stab for Politik, Kommunikation og Digital Service (Byrådssekretariat, IT, Kommunikation, Borgerservice og Huslejenævn) 
  • Erhverv og Udvikling
  • Økonomi
  • Personale og HR