Regnskab

Regnskabskontorets hovedopgaver er:
  • udarbejdelse af kommunens årsregnskab
  • vedligeholdelse af kasse- og regnskabsregulativ
  • ansvar for økonomisystemer
  • support på økonomisystemer
  • vedligeholdelse af kontoplan
  • registrering af indbetalinger
  • opfølgning på udbetalinger til leverandører
  • vedligeholdelse af SE-numre
  • vedligeholdelse af EAN-numre
  • momsopgaver

Afdelingsmail: regnskab@randers.dk
Lokale: D.1.35

Medarbejdere:

Poul Hjøllund 
Leder af regnskabskontoret
8915 1138
poul.hjollund@randers.dk

Ivar Krogsbæk Jensen
8915 1187
ivar.jensen@randers.dk

Jan Klitgaard Mølbæk
8915 1186
jan@randers.dk

Julie Melgaard Jensen
8915 1155
julie.melgaard.jensen@randers.dk

Kristina Krone Kirk
8915 1181
krk@randers.dk

Rikke Jul Særmark
8915 1184
rikke.jul.saermark@randers.dk

Winnie Jakobsen
8915 1881
winnie.jakobsen@randers.dk