Budgetkontoret

Budgetkontoret holder styr på kommunens budgetter og varetager opgaver, som på den ene eller anden måde vedrører budgetterne.

Budgetkontorets hovedopgaver er:

 • Budgetprocedure og fremskrivning af Randers Kommunes økonomi
 • Koordination af budgetprocessen
 • Overordnet økonomistyring, herunder udvikling af økonomistyringsmodeller
 • Budgetopfølgning og ledelsesinformation
 • Budget for Økonomiudvalget
 • Lønbudgettering, herunder puljer og pensioner
 • Budgettering af skatter, tilskud og udligning, lån og finans
 • Anlægsbudgettet
 • Styring af indberetning og afstemning tillægsbevillinger
 • Konsulentfunktion i forhold til fagforvaltningernes økonomistyring
 • Finans og likviditetsstyring
 • Randersmodel
 • Brugertilfredshedsundersøgelser
 • Kvalitet og kvalitetskontrakter
 • Effektiviseringer og innovation indenfor administrative processer
 • Udarbejdelse af politikker og strategier

Medarbejdere

Annemette la Cour
Telefon: 8915 1935
E-mail: Annemette.La.Cour@randers.dk 

Brian Hansen
Telefon: 8915 1115
E-mail: Brian.Hansen@randers.dk 

Susanne Risager Clausen
Telefon: 8915 1114
E-mail: Susanne.Clausen@randers.dk

Ulrik Kjær Egebjerg
Telefon: 8915 1161
E-mail: Ulrich.Kjaer.Egebjerg@randers.dk

Birgitte Wendelboe Stobberup
Telefon: 8915 1918
E-mail: Birgitte.Wendelboe.Stobberup@randers.dk

Jimmi Joensen
Telefon: 8915 1190
E-mail: Jimmi.Joensen@randers.dk

Hannah Klokmose Lauridsen
Telefon: 8915 1108
E-mail: Hannah.Klokmose.Lauridsen@randers.dk

Vibeke Nørrevang Løland
Telefon: 8915 1145
E-mail: Vibeke.Norrevang.Loland@randers.dk