Budget

Budgetkontorets hovedopgaver er:

 • Budgetprocedure og fremskrivning af Randers Kommunes økonomi
 • Koordination af budgetprocessen
 • Overordnet økonomistyring, herunder udvikling af økonomistyringsmodeller
 • Budgetopfølgning og ledelsesinformation
 • Budget for Økonomiudvalget
 • Lønbudgettering, herunder puljer og pensioner
 • Budgettering af skatter, tilskud og udligning, lån og finans
 • Anlægsbudgettet
 • Styring af indberetning og afstemning tillægsbevillinger
 • Konsulentfunktion i forhold til fagforvaltningernes økonomistyring
 • Finans og likviditetsstyring
 • Randersmodel
 • Brugertilfredshedsundersøgelser
 • Kvalitet og kvalitetskontrakter
 • Effektiviseringer og innovation indenfor administrative processer
 • Udarbejdelse af politiker og strategier

Medarbejdere:

Annemette la Cour
8915 1935
annemette.la.cour@randers.dk 

Brian Hansen
8915 1115
brian.hansen@randers.dk 

Kaj Lindum
8915 1190
kaj.lindum@randers.dk 

Lilly Tandrup Hansen
8915 1108
lilly.hansen@randers.dk 

Susanne Risager Clausen
8915 1114
susanne.clausen@randers.dk

Ulrik Kjær Egebjerg
8915 1161
Ulrich.Kjaer.Egebjerg@randers.dk