Børn og Familie

Børn og Familie har fokus på at yde hjælp og støtte til børn og unge med særlige behov og deres familier.

Ann Hermansen
Børn og familiechef 
8915 1780
ann.hermansen@randers.dk

Børn og Familie er opdelt i:

  • Myndighedscentret
  • Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) - Center for Læring, Kommunikation og Trivsel
  • Børn og Familie udførerområdet
  • Ung og Familie udførerområdet 
  • Randers Krisecenter