Børn og Skole

Her kan du finde kontaktoplysninger til Børn og Skole-forvaltningen og links til relevante hjemmesider.

Børn og Skole

Telefon: 8915 1787
E-mail: born.og.skole@randers.dk

Underretning

Hvis du vil underrette kommunen om en bekymring for et barn eller en ung, foregår det via følgende link: https://stottetilbornogunge.randers.dk/hjemme/underretning/

Børnechef

Dorte Brøns
Telefon: 8915 1417
E-mail: Dorte.Broens@Randers.dk

Skolechef

Henrik Johansen
Telefon: 8915 4590
E-mail: henrik.johansen@randers.dk

Familiechef

Ann Hermansen
E-mail: born.og.skole@randers.dk

Nyttige links

Oversigt over skoler

Oversigt over daginstitutioner

Børn 0-5 år

Børn 6-15 år

Unge 16+

Støtte til børn og unge

Center for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)